วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พัฒนาศักยภาพบุคลากร อสม.เเละคณะกรรมการกองทุนปี2559

6-7กุมภาพันธ์ 2559โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาซ่อง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.อาซ่อง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเเละ วางแผนการทำงาน รวมถึงการถอดบทเรียนการทำงานในปีงบประมาณ2558 ณ.รีเวอร์ไซต์รีสอร์ท จังหวัดสตูล


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น