สร้างเกราะให้ลูกน้อยด้วยวัคซีน

ลูกน้อยได้รับวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ไม่ให้ได้รับการติดเชื้อต่างๆ ลูกน้อยควรเริ่มรับวันซีนตั้งแต่แรกเกิด และรับต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ควรได้รับ..

ลดเค็มครึ่งหนึ่ง ยีดอายุได้

อาหารหลักจากธรรมชาติ จะมีปริมาณโซเดียม 350-450 มิลลิกรัม/วัน ดังนั้นเราจึงเติมเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆ ได้ประมาณ 1,650- 2,000 มิลลิกรัม/วัน หรือคิดเป็นเกลือป่น เติมได้ไม่เกิน 1 ช้อนชา/วัน

เสริมความฉลาดให้ลูก ด้วยไอโอดีน

จากการสำรวจปี 52 พบว่าเด็กไทยไอคิวต่ำลง เฉลี่ยที่ 91 จุด ถือว่าต่ำมาก ซึ่งตามมาตรฐานสากลไอคิวอยู่ที่ 90-110 จุด สาเหตุสำคัญ WHO และ UNICEF สรุปตรงกันว่า คนไทยหรือเด็กไทยขาดไอโอดีน

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ผอ.รพ.สต.ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

16 กุมภาพันธ์ 2559 นายอามีน มาโซ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาซ่อง ร่วมประชุมเเนวทาง เพื่อดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือราแง โดยมีส่วนราชการคือ อบต.อาซ่อง ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ โดยร่วมกันหาเเนวทางเพื่อต่อยอดการดำเนินงาน

ผอ.รพ.สต.อาซ่อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกับทีม อบต.อาซ่อง

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2559 นายอามีน มาโซ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาซ่อง  ร่วมกับ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง ร่วมลงพื้นที่หมู่ที่3 บ้านบูเก๊ะบือราแง เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมลงเยี่ยม เเละได้เเนะนำการดูผู้ป่วยแก่ญาติ
นายมะซูกี มะสีละ เลขานุการนายกอบต.อาซ่อง


วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พัฒนาศักยภาพบุคลากร อสม.เเละคณะกรรมการกองทุนปี2559

6-7กุมภาพันธ์ 2559โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาซ่อง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.อาซ่อง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเเละ วางแผนการทำงาน รวมถึงการถอดบทเรียนการทำงานในปีงบประมาณ2558 ณ.รีเวอร์ไซต์รีสอร์ท จังหวัดสตูล